Aktualności


Nowości firmowe, 9. July 2012

REACh Update - aktualizacja lipiec 2012

W celu przekazywania klientom aktualnego stanu w zakresie REACh opracowaliśmy aktualizację w dniu 05.07.2012 z zestawieniem naszych obowiązków wynikających z REACh.

Zgodnie z artykułem 33 (REACh) jesteście Państwo zobligowani do informowania klientów o zawartości w Waszych produktach substancji SVHC (wg listy kandydackiej załącznik XIV) w ilości powyżej 0,1 % oraz o zgłoszeniu tego faktu w ECHA. Producent CWS dostarcza wyłącznie mieszaniny podlegające innym regulacjom.

Jednocześnie zapewniamy, że farby proszkowe zakupowane z CWS Powder Coatings GmbH nie zawierają substancji SVHC wg aktualnych list kandydackich (10/2008 do 06/2012) wg załącznika XIV.*

Zatem produkty CWS nie zawierają wymienionych w załączniku XIV z lutego 2012 14-stu substancji szkodliwych. W przypadku zmiany poprzez poszerzenie listy substancji, przekażemy informacje do odbiorców poprzez zamieszczenie odpowiedniego zapisu w p. 3 (akapit II) danej karty charakterystyki substancji niebezpiecznej.

Dane w formacie PDF – do pobrania z zakładki PRODUKTY/ dana grupa produktów/ WYJAŚNIENIA OGÓLNE.

Dalsze informacje (Kategorie Nowości firmowe)

Nowości firmowe, 9. July 2012
REACh Update - aktualizacja lipiec 2012
Nowości firmowe, 7. March 2012
REACh Update - aktualizacja marzec 2012
Nowości firmowe, 1. January 2012
Certyfikacja AEO-C
Nowości firmowe, 7. December 2011
Aktualizacja przepisów REACh oraz CLP
Nowości firmowe, 8. September 2011
REACh aktualizacja informacji
Nowości firmowe, 3. September 2010
Przedłużenie certyfikatów
Nowości firmowe, 5. April 2010
Prezencja internetowa
Sortowane wg kategorii: