Informacje podstawowe


Informacje podstawowe

Farby proszkowe są stałymi, bezrozpuszczalnikowymi materiałami powłokowymi, które pod wpływem działania temperatury rozpuszczają się na powlekanych elementach, a w następstwie reakcji sieciowania chemicznego powstają szczelne powłoki o bardzo dobrej przyczepności do podłoża.
Skuteczny odzysk farb proszkowych pozwala na uzyskiwanie stopnia wykorzystania materiału na poziomie do 98%.

Farby proszkowe, podobnie jak inne środki do obróbki powierzchni, spełniają dwie główne funkcje: ozdobną oraz funkcjonalną.

Efekty dekoracyjne:

  • kolor
  • połysk
  • efekt powierzchni / struktura

Funkcje ochronne:

  • odporność na obciążenia mechaniczne
  • właściwości antykorozyjne
  • odporność na działanie warunków atmosferycznych
  • odporność chemiczna
  • izolacja elektryczna